Integritetskrav

Effective Date: May 25, 2018

Quantcast har åtagit sig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) och att skydda våra kunders och konsumenters integritet. För att uppfylla våra åtaganden kräver vi att våra kunder också följer GDPR vid användning av våra annonseringstjänster.

Genom att använda Quantcasts annonseringstjänster eller -teknik godkänner du:

Tillämplig lag: att följa gällande lagar, stadgar eller förordningar om integritets- eller dataskydd som kan ändras, inklusive GDPR och e-integritetsdirektivet 2002/58/EG (samt varje EU-medlemsstats lagar som implementerar varje lagstiftning).

Samtycke: i den utsträckning som de webbsidor eller appar du placerardin Quantcast-teknik (t.ex. tagg) på är åtkomliga för slutanvändare inom EU, (a) accepterar du att implementera en transparens- och samtyckeslösning som är kompatibel med IAB Europe Transparency and Consent Framework (såsom Quantcast Choice), eller en annan lösning som är gemensamt överenskommen av bägge parter skriftligen, eller alternativt (b), medan du arbetar med att implementera alternativ (a), accepterar du att (i) inhämta samtycke till att Quantcast använder cookies och liknande tekniker i enlighet med gällande sekretesslagar, (ii) tillhandahålla bevis på sådant samtycke om Quantcast begär detta, och (iii) inte tillåta anrop från era webbsidor eller appar till Quantcasts servrar om sådant samtycke inte har erhållits. När så är möjligt kommer du att namnge Quantcast som en part för eller av vilken cookies eller liknande teknik används för att komma åt enheten och samla in personuppgifter via dina webbsidor eller appar.

Taggar och känsliga kategorier: godkänna att uppdatera din Quantcast-teknik när vi meddelar dig om korrigeringar, uppdateringar eller uppgraderingar. Du godkänner vidare att inte placera Quantcast-tekniken i något digitalt innehåll eller på platser (t.ex. webbsidor, annonser, appar) som visar exakt geografisk plats, specifik information om hälso- och sjukvård/sexliv, kreditkort eller finansiella uppgifter, eller straffrättsliga domar eller åtal. Om du är ett företag etablerat i EU eller en person etablerad i EU eller dina tjänster riktar sig till slutanvändare i EU, godkänner du att inte tagga någon plats som avslöjar andra känsliga personuppgifter, inklusive etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, eller fackligt medlemskap. Du godkänner vidare att inte tagga platser eller innehåll riktade mot barn under 16 år.

Förhållande mellan registeransvarig och registeransvarig: i den mån som GDPR gäller är du och Quantcast separata och oberoende registeransvariga för alla ”personuppgifter” (såsom termen definieras enligt GDPR) som du och vi lämnar ut eller tar emot i samband med annonseringstjänsterna som Quantcast tillhandahåller till dig. Du och Quantcast bestämmer inte och kommer inte att bestämma syftena eller sätten att behandla några personuppgifter som lämnas ut eller mottas i samband med sådana tjänster. För mer information, se våra Vanliga frågor.

För mer information om hur dessa tjänster fungerar från ett tekniskt perspektiv, se våra Vanliga frågor.