Användarvillkor för Measure

Effektivt datum: 25 maj 2018

Dessa användarvillkor för Quantcast Measure (detta ”Avtal”) beskriver villkoren för Quantcast Measure (”Tjänsterna”) som är tillgängliga för dig.  

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG ACCEPTERAR”, SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL. OM DU ANVÄNDER INNEHÅLLET I DETTA AVTAL PÅ ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN RÄTTSLIG ENHETS VÄGNAR OCH HAR BEFOGENHET ATT BINDA DENNA ENHET, AVSER TERMERNA ”DU” ELLER ”DIN” DENNA ENHET (ELLER, OM SÅDAN ENHET AGERAR SOM EN AUKTORISERAD TREDJEPART, AVSER TERMERNA ”DU” ELLER ”DIN” SÅDAN ENHET, GODKÄNNANDE PART(ER) ELLER BÅDE OCH, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT). QUANTCAST KAN ÄNDRA DETTA AVTAL FRÅN TID TILL ANNAN; FORTSATT ANVÄNDNING 30 DAGAR EFTER MEDDELANDE SKALL UTGÖRA SAMTYCKE (SE AVSNITT 10).

Termer som inleds med versal och som inte definieras på annat sätt här anges i avsnitt 14.

 1.         Inledning: Reachpoints, taggar och mätdata.

Quantcast Measure är en kostnadsfri och digital publikmätningstjänst som gör att du kan tagga webbplatser, videor, annonser, appar, innehåll och betalda sökkampanjer (vad vi kallar för ”Reachpoints”) för direktmätning.

Du kan också definiera och mäta handlingar och händelser genom att anpassa dina taggar med etiketter. Du har fullständig kontroll över (och är ensam ansvarig för) vilka reachpoints som är taggade, hur segmenten är märkta (t.ex. med meningsfulla eller dolda namn) och hur de resulterande mätresultaten är allmänt tillgängliga eller ej.

Varje gång en webbläsare besöker dina taggade reachpoints kan Quantcast, i enlighet med gällande sekretesslagar, samla trafikstatistik som de som finns i webbserverloggar (vad vi kallar för ”Mätdata”). Vi tillämpar sedan våra egna Quantcast-algoritmer och andra data till dessa mätdata för att generera ”Mätresultat”, som vi gör tillgängliga för dig på Quantcast-webbplatsen (se avsnitt 3). Läs vårt avsnitt Vanliga frågor för mer information om hur tjänsterna fungerar.  

Om du vill mäta reachpoints som du inte äger eller kontrollerar kan du ge din tagg till en tredje part som accepterar detta avtal (sådan tredje part ska vara en ”Auktoriserad tredje part”). Du kan också instruera oss att ge den auktoriserade tredje parten tillgång till mätresultateten.

 1.         Registrering.

Du kommer åt Tjänsterna genom att registrera ett Quantcast-konto på Quantcasts webbplats. Varje ny app du taggar måste registreras för sig och får sedan en egen unik API-nyckel. Vid registreringen godkänner du att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information och att hålla den uppdaterad. Eventuell behandling av personuppgifter när du registrerar ett Quantcast-konto kommer att behandlas i enlighet med Quantcast sekretesspolicy som du finner här.

Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Du tar härmed ansvar för alla åtgärder som vidtas – och instruktioner som Quantcast förses med – under ditt konto eller med mätresultaten, av dig eller någon tredje part, oavsett om de är auktoriserade. Du meddelar Quantcast omedelbart om obehörig eller otillbörlig användning av ditt konto och samarbetar med oss för att stoppa det.

 1.         Mätdata och -resultat.

Quantcast använder alla dessa mätdata både för att förstå publiken (till din fördel) och som en av biljoner datapunkter för prediktiv analys och för att bestämma vilket innehåll och annonsering som ska visas för individer på internet och andra digitala applikationer.

Quantcast kommer aldrig att sälja din publik (oavsett om den identifierats som sådan eller ej) och du kontrollerar i vilken utsträckning Quantcast visar mätresultateten.

Quantcast ger dig permanent rätt att använda, kopiera och distribuera mätresultaten, inklusive med våra delbara widgets, så länge du:

 1. Ger oss ett erkännande. På ett väl synligt sätt inkluderar: ”Källa: Quantcast www.quantcast.com”;
 2. Presenterar mätresultaten exakt så som vi tillhandahöll dem. Inte: (i) manipulerar eller modifierar mätresultaten för att ange eller föreslå resultat som skiljer sig från de som specifikt presenteras av Quantcast; (ii) kombinerar information som är relaterad till olika Quantcast-profiler (till exempel genom att lägga ihop reachpoints från två olika platser istället för att presentera den platsöverskridande och ej duplicerade mätning av reachpoints som tillhandahålls av Quantcast); (iii) kvantitativt aggregerar eller kombinerar information i mätresultaten med information som härrör från andra källor (men det är tillåtet att erbjuda en jämförelse med information som härrör från andra källor);
 3. Inte använder vårt arbete för att konkurrera med oss. Inte använder informationen i mätresultaten på något sätt som konkurrerar med Quantcast; och
 4. Binder tredje part. Om du ger informationen i mätresultaten direkt till någon tredje part (i stället för att hänvisa dem till Quantcast-webbplatsen för att nå informationen) måste du se till att de samtycker till att bindas av och följa villkoren i detta avtal inklusive ovanstående krav.

 

 1.         Taggningsregler och sekretess.

Du samtycker till att inte förvränga din digitala trafik, publik eller användaraktivitet i samband med Quantcast, tjänsterna eller eventuella taggar. Du samtycker till att inte tagga annonsprogram eller spionprogram, eller någon reachpoint som visar exakt geografisk plats (dvs. information som beskriver den exakta platsen för en enhet som härrör från teknik som kan bestämma den fysiska platsen för en individ eller enhet), specifik information om hälsa/medicin/sexliv, kreditkort eller finansiella uppgifter, eller straffrättsliga domar eller åtal. Om du representerar ett företag eller är en person med bas i EU eller om dina reachpoints riktas till slutanvändare i EU, samtycker du till att inte tagga någon reachpoint som uppger andra känsliga personuppgifter, inklusive ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap. Om du anger för Quantcast (t.ex. under registreringsprocessen) att dina reachpoints riktas till barn under 16 år samlar vi inte några personuppgifter från sådana reachpoints och du kommer inte att få de av våra tjänster som kräver insamling av data på olika webbplatser. Du kommer inte att modifiera taggen på annat vis än vad som beskrivs i en guide från Quantcasts lärocenter. Du samtycker till att uppdatera taggen (vilket kan innebära att du måste tagga dina reachpoints igen) när vi meddelar dig om korrigeringar, uppdateringar eller uppgraderingar av taggar.  Du använder taggen i den allra översta bildrutan. Du bibehåller taggens ursprungsadress som vi tillhandahåller i fullo.

Du godkänner att följa gällande sekretesslagar och även självreglering inom branschen för intressebaserad annonsering i samband med din användning av taggen och tjänsterna. Du godkänner att du inte använder tjänsterna för att spåra eller samla personligt identifierbar information från slutanvändare. I den utsträckning som de webbsidor eller appar du placerar teknologin på är åtkomliga för slutanvändare inom EU, (a) accepterar du att implementera en transparens- och samtyckeslösning som är kompatibel med IAB Europe Transparency and Consent Framework (såsom Quantcast Choice), eller en annan lösning som är gemensamt överenskommen av bägge parter skriftligen, eller alternativt (b), medan du arbetar med att implementera alternativ (a), accepterar du att (i) inhämta samtycke till att Quantcast använder cookies och liknande tekniker i enlighet med gällande sekretesslagar, (ii) tillhandahålla bevis på sådant samtycke om Quantcast begär detta, och (iii) inte tillåta anrop från era webbsidor eller appar till Quantcasts servrar om sådant samtycke inte har erhållits. När det är möjligt samtycker du till att namnge Quantcast som en part för eller genom vilken cookies eller liknande teknik används för att komma åt enheten och personuppgifter samlas in via dina webbplatser eller appar.

Du samtycker vidare till att på tydligt sätt visa slutanvändarna en användarvänlig, lättillgänglig, tydlig och omfattande sekretesspolicy (och, om det krävs enligt tillämpliga lagar om skydd av privatlivet, en separat policy för cookies) som i förekommande fall uppfyller gällande sekretesslagar och innehåller följande (a) ett uttalande om att din webbplats eller app tillåter datainsamling för intressebaserad annonsering, (ii) en beskrivning av de typer av data som samlats in för sådan annonsering, (iii) en förklaring av i vilket syfte data samlas in av, eller överförs till, tredje part, och (iv) en tydlig länk till antingen en mekanism för avanmälan, till exempel NAI- eller DAA-avanmälan för etablerade företag utanför EU eller en sida för samtyckeåterkallelse för företag som är etablerade i EU. Om du använder tjänsterna för att samla in data från ett nätverk av domäner eller underdomäner ska du informera var och en av dessa innan sådan information förs vidare.

När det gäller appmätning tillhandahåller operativsystemplattformar inställningsalternativ på enhetsnivå som gör det möjligt för slutanvändare att ange deras preferenser med avseende på tredje parts datainsamling och riktade annonser (”Inställning för annonspreferens”). Quantcast behandlar dessa inställningar för annonspreferens på enhetsnivå som konsumentavanmälningar och du kommer på ett exakt vis att kunna skicka inställningen för annonspreferens till Quantcast. Du kommer inte att skicka någon identifierare som är associerad med en enhet i den utsträckning som en sådan enhet på annat vis har angett att slutanvändaren vill avanmäla sig från annonsspårning.

I den utsträckning som GDPR gäller, är du och Quantcast separata och oberoende datainsamlare av personuppgifter som du och vi får föra vidare eller ta emot enligt detta avtal. Du och Quantcast kommer enligt detta avtal inte gemensamt att bestämma syftet eller sättet att behandla alla personuppgifter som förs vidare eller mottas enligt detta avtal.

 1.         Begränsningar.

Du godkänner att endast använda tjänsterna i enlighet med villkoren i detta avtal. Du kommer inte använda tjänsten för att delta i olagliga eller offensiva handlingar eller tillhandahålla olagligt innehåll via någon reachpoint. Du kommer inte att:

 1. Störa eller försöka störa funktionen eller säkerhetsrelaterade funktioner hos tjänsterna eller tekniken;
 2. Ta bort eller på något sätt ändra upphovsrätten, varumärket eller andra meddelanden om varumärkesrättigheter som visas i Quantcast-innehåll;
 3. Garantera att Quantcast rekommenderar eller stöder dina tjänster; lämna några utfästelser och garantier avseende någon aspekt av tjänsterna, tekniken eller mätresultaten till auktoriserade tredje parter eller andra tredje parter; eller
 4. Försöka att indexera, samla in, söka eller genomsöka tjänsterna eller Quantcast-webbplatsen med någon automatisk process; eller försöka få tillgång till information eller teknik som rör tjänsterna, Quantcast-webbplatsen eller våra egna algoritmer på sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängliga för dig av Quantcast.
 1.         Quantcasts rättigheter.

Alla rättigheter, ägande och intresse, inklusive immateriella rättigheter, i och till Quantcasts webbplatser, tjänsterna, tekniken och Quantcast-innehållet är och kommer att förbli Quantcasts exklusiva egendom. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet i detta avtal får du inte reproducera, ändra eller förbereda derivatverk baserat på, distribuera, licensiera, sälja, överföra, offentliggöra, utföra, överföra eller använda tekniken. Om ditt Quantcast-konto stängs ner eller upphör, fortsätter Quantcast att följa detta avtals gränser för vår användning av mätdata och upphör med all offentlig visning av mätresultaten.

Quantcasts servrar kan välja att ibland svara på en utgivares tagg genom att omdirigera webbläsaren till en tredjeparts anonym aviseringssignal för att stödja tillhandahållandet av Quantcast-tjänster på marknaden. Beslutet att använda en aviseringssignal är inte relaterat till dig, din trafik eller din användarbas.

 1.         Ersättning.

Quantcast samtycker till att försvara, ersätta och hålla dig skadeslös från eventuella domar, skador, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) som härrör från en tredje parts påstående att tekniken eller tjänsterna bryter mot någon amerikansk eller europeisk immateriella rättigheter, förutsatt att du (i) omedelbart informerar och tillhandahåller Quantcast med en kopia av varje relaterad kommunikation och handling, (ii) tillåter Quantcast att ta full kontroll över försvaret och uppgörelsen, och (iii) bistår och samarbetar med Quantcast på Quantcasts bekostnad. Quantcast kommer inte att ha någon skyldighet eller ansvar härunder där kravet härrör från någon kombination med, tillägg till eller modifiering av tjänsterna eller tekniken, från ditt underlåtande att uppdatera taggen, från brott av dig eller någon auktoriserad tredje part mot detta avtal, eller från misslyckande att få samtycke till din och vår användning av cookies eller annan spårningsteknik i enlighet med gällande sekretesslagar. Om tjänsterna eller tekniken blir föremål för, eller enligt Quantcast sannolikt kommer att bli föremål för, ett anspråk från tredje part mot dig, kan Quantcast, efter eget gottfinnande och kostnad, anskaffa rätten för dig att fortsätta använda tjänsterna eller tekniken, ersätta eller modifiera desamma så att de utför väsentligen liknande funktioner men inte bryter mot eller säger upp avtalet. Ovanstående anger Quantcasts enda och exklusiva ansvar och ditt enda rättsmedel med avseende på alla slags anspråk från tredje part.

Du samtycker till att ersätta och hålla Quantcast skadeslös från eventuella bedömningar, skador, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) som härrör från ett krav från tredje part som beror på att du inte uppdaterat din tagg när vi meddelar dig om eventuella taggfixar, uppdateringar eller uppgraderingar.

 1.         Garantivillkor.

Tjänsterna och relaterad information tillhandahålls i befintligt skick utan garanti eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Utan att begränsa det ovanstående, frånsäger sig Quantcast uttryckligen eventuella garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, ostört bruk eller att det inte föreligger något intrång. Quantcast lämnar ingen garanti om att tjänsterna, Quantcast-webbplatsen eller Quantcast-innehållet (1) uppfyller dina krav, (2) finns ständigt tillgängliga, utan fel eller avbrott, eller (3) inte orsakar latens eller bearbetningsfördröjningar. Quantcast är inte skyldiga att behålla några mätdata eller att hålla webbplatsen tillgänglig under en viss tid. Quantcast lämnar ingen garanti om noggrannhet, aktualitet, sanningsenlighet, fullständighet eller tillförlitlighet av information som erhållits via tjänsterna, Quantcast-webbplatsen eller Quantcast-innehållet. Ingen information, oavsett muntlig eller skriftlig, kommer att utgöra någon garanti eller utfästelse som inte uttryckligen görs här. Ovanstående undantag och ansvarsfriskrivningar är en väsentlig del av detta avtal och låg till grund för att Quantcast kan erbjuda tjänsterna till dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av vissa garantier, så denna ansvarsfriskrivning kanske inte gäller för dig i sin helhet.

 1.         Upphävande och avslutande.

Om avtalet inte på annat vis upphävs i enlighet med bestämmelserna i avtalet, kommer detta avtal att fortsätta gälla i sin helhet när du använder tjänsterna. Du kan upphäva ditt Quantcast-konto och detta avtal när som helst genom att både (i) ”avkvantifiera” genom att radera alla reachpoints från din profil på Quantcasts webbplats (eller alternativt genom att skicka e-post till contact@quantcast.com (om du är bosatt i USA) eller contact.dublin@quantcast.com (om du är bosatt utanför USA) med din fullständiga kontoinformation och uttrycklig begäran att upphäva) och (ii) ta bort taggarna från alla dina reachpoints. Quantcast kan när som helst upphäva eller avbryta din tillgång till tjänsterna eller säga upp detta avtal, av vilken anledning som helst, utan anledning och utan skyldighet till dig. Vid uppsägning upphör omedelbart alla licenser och andra rättigheter som beviljats dig enligt detta avtal. Quantcast har ingen skyldighet gentemot dig eller någon tredje part gällande avslutande av detta avtal (vare sig av Quantcast eller av dig) eller avslutande eller upphävande av din användning av tjänsterna. Vid eventuell uppsägning eller avslutande kommer du inte längre att ha tillgång till informationen på ditt konto. Trots vad som sägs ovan kommer avsnitten 4 till 9, avsnitten 11 till 13 och andra stycket i avsnitt 3 att fortsätta gälla efter att avtalet avslutats.

 1.         Ändring av tjänsten och villkoren.

Quantcast förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller avbryta Quantcasts webbplats och tjänster utan föregående meddelande. Quantcast kan också ändra detta avtal från tid till annan. Om det ändrade avtalet inte är acceptabelt för dig kan du säga upp ditt konto inom 30 dagar genom att följa tvåstegsförfarandet som beskrivs i avsnitt 9. Användning av Quantcast-webbplatsen, användning av taggar för att kontakta Quantcasts servrar eller användning av tjänsterna efter 30 dagar kommer att utgöra ditt samtycke till avtalet.

 1.         Ansvarsbegränsning.

Under inga omständigheter kommer Quantcast att vara skyldig gentemot dig eller någon tredje part för eventuella följdskador, avskräckande skadestånd, oavsiktliga förluster, speciella skador eller förluster, förlorade vinst, förlust eller radering av mätdata, mätresultat eller bestraffande skadestånd som uppstår genom din användning av tjänsterna, även om Quantcast har informerats om möjligheten för sådana skador. Dessa begränsningar låg till grund för att göra det möjligt för Quantcast att erbjuda dessa tjänster till dig. Denna paragraf kommer att gälla oberoende av om det exklusiva rättsmedlet som anges i följande stycke misslyckas.

Med undantag för Quantcasts skyldigheter enligt avsnitt 7 kommer ansvaret för dödsfall eller personskada som härrör från Quantcasts oaktsamhet, eller Quantcasts bedrägeri, oavsett vad som står i motsats härtill, Quantcasts skyldighet gentemot dig oavsett orsak och åtgärd, alltid att vara begränsad till tvåhundrafemtio amerikanska dollar (250,00 USD).

 1.         Övrigt.

Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på tjänsterna och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag och meddelanden, skriftliga eller muntliga mellan Quantcast och dig med hänsyn till dem. Eventuella avtal om leverans eller användning av reklamsegment kommer att reglera parternas relation i förhållande till de tillämpliga segmenten, men påverkar inte parternas rättigheter, begränsningar eller skyldigheter enligt detta avtal, vilket parterna erkänner som ett separat ämne. Eventuella avstående från någon av parterna om eventuella brott mot detta avtal kommer inte att anses avstå från eventuella ytterligare eller framtida brott mot samma eller någon annan bestämmelse. Om några delar eller bestämmelser i detta avtal anses vara ofullständiga, är du och Quantcast överens om att sådana delar eller bestämmelser får maximal tillåten giltighet och verkan och resten av avtalet kommer att verkställas i sin helhet. Du och Quantcast är överens om att det inte finns några tredjepartsmottagare av eventuella löften, skyldigheter eller utfästelser som Quantcast lämnar. Endera parten kan i enlighet med detta avtal tilldela sina rättigheter, uppgifter och skyldigheter i sin helhet i samband med försäljning av alla (eller väsentligen alla) tillgångar i samband med detta avtal, en fusion eller en omorganisation. Ingenting i detta avtal kommer att utgöra ett partnerskap, samriskavtal eller gemensam kontroll mellan dig och Quantcast. Detta avtal och eventuella tvister härrör från detta avtal regleras av Förenta staternas och delstaten Kaliforniens lagar, utan hänsyn till lagvalsreglerna i USA eller Kalifornien. Du och Quantcast samtycker till att jurisdiktionen, domstolarna och det mest praktiska forumet för alla anspråk, handlingar och förfaranden av något slag som rör Quantcast eller de frågor som ingår i detta avtal uteslutande kommer att vara domstolarna i San Francisco, Kalifornien. Detta avtal är skrivet på engelska. Översättningar till andra språk görs endast av praktiska skäl. Den engelska versionen ska gälla vid eventuell inkonsekvens mellan den engelska versionen och eventuella översättningar.

 1.         Meddelande.

Alla meddelanden eller annan kommunikation till Quantcast från dig kommer endast att anses vara överlämnad när den tas emot genom personlig leverans, e-post eller förbetald post till adressen nedan eller någon annan adress som Quantcast tillhandahåller till dig för följande ändamål:

Personer bosatta i USA kontaktar:

Quantcast Corp.
795 Folsom Street
San Francisco, CA 94107
Attn: Legal Department
E-post: contact@quantcast.com

Personer bosatta utanför USA kontaktar:

Quantcast International Limited
Beaux Lane House
Lower Mercer Street, 1st Floor
Dublin 2, Irland
Attn: Legal Department
E-post: contact.dublin@quantcast.com

 1.         Definitioner

”Gällande sekretesslagar” avser alla gällande lagar om sekretess eller dataskydd, stadgar eller förordningar som kan ändras, förlängas eller omförhandlas från tid till annan, inklusive, i tillämpliga fall, a) före den 25 maj 2018, EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG som införlivats i EU-lagstiftningen; b) från och med den 25 maj 2018, EU:s allmänna förordning om uppgiftsskydd 2016/679 (”GDPR”) och EU-lagstiftning som implementerar GDPR och; c) direktivet om elektronisk kommunikation 2002/58/EG, i dess lydelse och som införlivats i EU-lagstiftningen och eventuell lagstiftning som ersätter direktivet om elektronisk kommunikation.

”Auktoriserad tredje part” avser en tredje part som du tillåter att använda din tagg, ditt konto eller mätresultaten.

”Mätdata” har den innebörd som anges i avsnitt 1.

”Mätresultat” har den innebörd som definieras i avsnitt 1.

”Personuppgifter” har samma innebörd som i GDPR.

”Quantcast-innehåll” avser innehållet på Quantcasts webbplats och tjänsterna, inklusive mätdata och mätresultaten.

”Reachpoint” har den innebörd som ges i avsnitt 1.

”Tjänster” avser Quantcast Measurement: den digitala publikmätningstjänsten som tillåter dig (eller en auktoriserad tredje part) att definiera och mäta specifika online-händelser genom att tagga Reachpoints, som beskrivs här och som regleras av dessa villkor.

”Teknik” avser, separat och kollektivt, taggarna och tekniken som ägs av Quantcast och som genererar mätresultaten.

”Tagg” avser det specifika javascript eller annan publikmätningskod eller SDK (Software Development Kit) som Quantcast tillhandahåller, vilket gör det möjligt för Quantcast att ställa in en cookie och inbäddningsbar kod på webbsidor, mediefiler och andra reachpoints tillsammans med eventuella etiketter och korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som du förses med.

 1.         Avtalsslutande part.

Om du bor i USA är detta avtal mellan dig och Quantcast Corporation. Om du bor utanför USA är detta avtal mellan dig och Quantcast International Limited, vilket är ett irländskt aktiebolag. Referenser till ”Quantcast”, ”oss”, ”vi” och ”vår” avser antingen Quantcast Corporation eller Quantcast International Limited, beroende på vad som är lämpligt.