Advertise Privacy Requirements

Effective Date: May 25, 2018

Quantcast har åtagit sig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) och att skydda våra kunders och konsumenters integritet. För att uppfylla våra åtaganden kräver vi att våra kunder också följer GDPR vid användning av våra annonseringstjänster.

Genom att använda Quantcasts annonseringstjänster eller -teknik godkänner du:

Tillämplig lag: att följa gällande lagar, stadgar eller förordningar om integritets- eller dataskydd som kan ändras, inklusive GDPR och e-integritetsdirektivet 2002/58/EG (samt varje EU-medlemsstats lagar som implementerar varje lagstiftning).

Rättslig grund: i den utsträckning som de webbsidor eller appar du placerardin placerar din Quantcast-teknik (t.ex. tagg) på är åtkomliga för slutanvändare inom EU, (a) accepterar du att implementera en transparens- och samtyckeslösning som är kompatibel med IAB Europe Transparency and Consent Framework (såsom Quantcast Choice), eller en annan lösning som är gemensamt överenskommen av bägge parter skriftligen, eller alternativt (b), medan du arbetar med att implementera alternativ (a), accepterar du att (i) inhämta samtycke till att Quantcast använder cookies och liknande tekniker i enlighet med gällande sekretesslagar, (ii) tillhandahålla bevis på sådant samtycke om Quantcast begär detta, och (iii) inte tillåta anrop från era webbsidor eller appar till Quantcasts servrar om sådant samtycke inte har erhållits. I den mån du tillhandahåller Quantcast med segment som inkluderar EU-personuppgifter garanterar du att du har en giltig rättslig grund för att tillhandahålla sådan information för Quantcasts användning för reklam. När så är möjligt kommer du att namnge Quantcast som en part för eller av vilken (y) cookies eller liknande teknik används för att komma åt enheten och samla in (z) personuppgifter via dina webbsidor eller appar.

Controller-to-Controller Relationship: that, to the extent GDPR applies, you and Quantcast are each separate and independent data controllers of any “personal data” (as such term is defined under GDPR) that you and we disclose or receive in connection with the advertising services Quantcast provides to you. You and Quantcast do not and will not jointly determine the purposes or the means of processing of any personal data disclosed or received in connection with such services. For more information, please see our FAQ.

For more information about how these services work from a technical perspective, please see our FAQ.