Vill du veta mer om Quantcast Intelligence Cloud?

Fördelarna med Q

Vårt team har en omfattande expertis och erfarenhet inom den praktiska appliceringen av artificiell intelligens i marknadsekosystemet.

Internetomfattande förstapartsdata

Vi har fått tillgång till en invite-only-visning i realtid av digitala medieägares målgrupper, både stora och små. Vi är betrodda av marknadsförare med en direkt siktlinje in i deras kundinteraktioner, intressen och trender.

Egenskaperna hos vår egen datauppsättning – stor täckning, enorm mångfald, hög aritet, absolut aktualitet, koherens och fundamentalt ursprung – är relevanta för ett brett spektrum av prediktiva modelleringslösningar.

Autonom prediktiv modellering

Vi använder maskininlärning för att skapa detaljerade, varumärkesspecifika och prediktiva modeller. Vi gör detta på en universell skala, men med precisa modeller – varje konsument, varje varumärke, varje resultat.

Bedömning av individer i realtid

Våra modeller i realtid anpassar sig lyhört efter förändrade mål, söker ständigt nya signaler och uppdaterar sina individuella prognoser på konsumentnivå i realtid.

Integrerad AI-optimering

En vertikalt integrerad data- och teknikstack gör det möjligt att snabbt experimentera, testa, anpassa och kontinuerligt förbättra maskininlärningsalgoritmer.

Vårt annonseringssystem i realtid väver elegant ihop data, autonom prediktiv modellering och AI-optimering till en ”set it and forget it”-lösning, som på ett effektivt sätt levererar affärsresultat i stor skala.

Våra lösningarDrivs av Q

Quantcast Intelligence Cloud (QIC), som drivs av vår motor Q, är vår uppsättning av målgruppsinsikter samt lösningar för målgruppsurval och mätning för att förstå, förutse och påverka konsumentupplevelsen.

Efter att ha byggt världens största plattform för AI-driven statistik och mätning är Quantcast realtidspulsen på Internet. QIC mäter konsumenternas hjärtslag under deras digitala upplevelse, och förändras ständigt utifrån vår realtidspuls på Internet.

Vi känner till de platser som besöks.

Använda sökord.

Vi förstår köpvanor.

Vi omvandlar alla dessa data till användbara insikter, för att hjälpa ditt varumärke att växa.

För utgivare

Planera ditt innehåll, utöka målgruppen och få högre annonsintäkter.

För marknadsförare

Lämna datavetenskapen bakom dig och kom tillbaka till strategin. Nå din målgrupp och få ditt varumärke att växa.

För agenturer och konsulter

Tillhandahåll mer marknadsföringsinnovation, kreativ påverkan och värde för dina kunder.