Det finns ett enklare sätt att nå ut till din målgrupp

Lägg mer tid på strategi och höj konverteringen

Tillväxt härrör inte från tusentals taktiska beslut – den händer trots dem. Lägg din tid på de saker som är viktigast för ditt företag.

Gör mer med mindre

Undvik att lägga flera timmar om dagen åt skadekontroll genom att minimera ineffektiva kampanjaktiviteter.

Automatisering är inte automatisering när den kräver oavbruten hantering av regler och utlösningsmekanismer. Adaptiva modeller ger bättre resultat med färre resurser.

Driv nya kunder

Quantcast byggdes för att hjälpa varumärken att skapa ny efterfrågan, inte bara tjäna pengar på existerande efterfrågan.

Våra prospekteringsmöjligheter når de användare som inte redan känner till ditt företag, och driver inkrementalitet och hållbar tillväxt.

Insikter som rör sig cykliskt från planering till utförande och tillbaka

Kräv bättre än grundläggande avläsningar efter kampanjen. Förstå din målgrupp i förväg och stöd dig på vår automation för att förutse när och var de är öppna för ditt budskap. Detta låter dig lära dig vad maskinerna lär sig.

Förstå historien bakom varje målgrupp

Lär dig vad som driver dem vid inflytandepunkten – däribland psykografiska motivationer och beteendemönster som föregår sökintentionen.

Förutse ändrade förutsättningar

Beteende och konsumtion förändras, ofta vid viktiga ögonblick under kundupplevelsen. Följ ändringen när den inträffar med algoritminsyn i realtidskampanjer.

Planera nästa kapitel

Förstå vägen till konvertering för att säkerställa att varje kampanj är effektivare än den föregående.