Sekretesspolicy

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

Sekretesslöfte

Vi bryr oss om din integritet och vill att du ska vara medvetet om allt vi gör. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och delar den information vi har om våra kunder och konsumenter, samt vilka alternativ som finns tillgängliga för dig. Vi vill se till att all information är så tydlig som möjligt för dig, men du kan alltid kontakta oss om du har frågor så hjälper vi gärna till. (Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan.)

Vad vi sysslar med

Vi har två huvudsakliga produktkategorier: (1) Quantcast Measure och (2) Quantcast Advertise. Våra mätprodukter hjälper hemsideägare att förstå deras besökares beteende och demografi. (Här är ett exempel). Våra marknadsföringsprodukter gör det möjligt för företag att publicera relevant onlineannonsering till enskilda konsumenter. Produkterna hjälper företag som vill annonsera på nätet att visa sina annonser för de personer som mest troligtvis är intresserade av innehållet. Vi erbjuder även annonser som är mest användbara och relevanta för individuella konsumenters intressen. Och för hemsidor hjälper våra marknadsföringsprodukter till att driva in reklamintäkter. Utan dessa skulle det gratis internet som vi alla använder varje dag inte kunna existera. Kort sagt vill vi göra reklam på nätet effektivare och trevligare för alla inblandade parter. Just därför behöver vi samla in och analysera information om enskilda konsumenters intressen.

Vi erbjuder även Quantcast Choice som är ett samtyckesverktyg för utgivare och annonsörer. Verktyget har sin grund i IAB Europe Transparency & Consent Framework som hjälper hemsidor att informera sina besökare om informationsinsamling. Ibland erbjuder vi även ytterligare produkter.

Du kan läsa mer om hur våra tjänster fungerar i vår FAQ-sida.

Omfattning av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy omfattar all information som vi samlar in eller tar emot via Internet och mobilenheter genom våra produkter, samt information som vi samlar in eller mottar från våra besökare på hemsidan: www.quantcast.com (”Hemsida”) och från registrerade användare av våra produkter. Vi kan ibland ändra denna policy (Se Ändringar under Sekretesspolicy-avsnittet nedan).

Några hjälpsamma termer

I denna Sekretesspolicy används vissa fraser som är unika för vårt företag eller andra företag inom den nätbaserade reklambranschen. Här är några nyckelbegrepp som du behöver veta för att enklare kunna läsa igenom och förstå denna sekretesspolicy.

Cookies

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en hemsida. Cookies används oftast för att lagra användarinställningar eller identifieringsinformation. Se vår FAQ för mer information om cookies och hur de fungerar. Du behöver inte använda cookies, men om du inte accepterar cookies kan det hända att vissa delar av Quantcast.com eller alla funktioner inom Tjänsterna inte kan användas (enligt definition nedan).

Etiketter

En etikett är en liten inbäddad kodsnutt i en Partners hemsida där information om hemsidebesök samlas in. Partnerns mobilapp inkluderar liknande funktioner tack vare ett så kallat SDK (Software Development Kit). När en användare visar en partners hemsida eller använder en Partners app meddelas detta till våra servrar och vi kan samla in information från webbläsaren eller programmet. Se vår FAQ för mer information om våra etiketter och SDK.

Loggdata

Loggdata inkluderar (1) information som skickas till oss från webbläsare som interagerar med våra etiketter, inkl. t.ex. webbläsare, tid för åtkomst, skärmupplösning, IP-adress, URL till källhemsida, aktuell webbadress och söksträngar; (2) information som skickas till oss via annonsering i form av budbegäranden, vilket kan inkludera informationen ovan samt information som t.ex. auktionsidentifierare för att vi ska kunna placera annonser på nätet; och (3) information som mottagits från Quantcast SDK i mobilappar, vilken kan innebära det ovannämnda samt information som anordningsidentifierare, positionsinformation, programdata och användningsinformation, samt unika program och installationsidentifierare.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som är associerad med en individ och gör att enskilda individer kan pekas ut. Genom att använda våra etiketter, SDK och cookies samlar vi in personuppgifter om dig. Med detta menar vi information som inte identifierar dig direkt (t.ex. inte ditt namn eller e-postadress) men kan indirekt identifieras av enheten. Enligt europeisk integritetslag anses viss information som överförs via cookies och etiketter, inklusive loggdata, vara personuppgifter. Trots att vi försöker lista ut dina intressen utifrån denna information har vi ingen aning om vem du är. Besök vår FAQ-sida för mer information om de personuppgifter som vi samlar in.

Quantcast Partners (”Partners”)

Våra partners inkluderar operatörer och mobilapplikationsutvecklare som begär att vi samlar in information om deras besökare via etiketter, samt om användare av deras program, genom våra produkter. Vi har inte gemensamt ansvar över personuppgifterna som samlas in via våra produkter. Våra partners inkluderar även företag som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Se gärna vår Parters-sida för mer information om våra partners, bland annat vilka slags partners vi har och vilken slags information som vi delar med dem.

Quantcast Tjänster (“Tjänster”)

Den här termen avser i stort sett hela uppsättningen av tjänster som vi erbjuder genom våra produkter, bland annat genom insamling av konsumentinformation, analys av den informationen, tillhandahållande av denna information och insikter som härrör från denna information eller för Quantcast Partners samt urvalet och placeringen av optimala annonser och utifrån på denna information.

Insamling och användning

Rättsliga grunder för insamling och användning

För att kunna leverera våra tjänster använder vi information i denna sekretesspolicy på nödvändigtvis för att säkra våra lagliga intressen. Dessa lagliga intressen inkluderar att vi vill tillhandahålla, förbättra och anpassa de tjänster som ni känner är relevant reklam och innehåll. Undantaget är om inte dessa intressen uppvägs av dina intressen eller bryter mot grundläggande fri- och rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Vi kan dela din information (angiven i denna Sekretesspolicy) vid behov för att kunna framföra våra intressen och erbjuda våra Partners effektivare och användbar reklam. Du har rätt att invända mot denna behandling, vilket beskrivs i Så säger du nej och Avanmäl dig nedan.

Om du har gett oss ditt samtycke till att använda din information på ett visst sätt, kommer vi att förlita oss på ditt samtycke att behandla informationen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Vänligen se avsnittet Hur du säger nej och Avanmäl dig nedan för information om hur du kan återkalla ditt samtycke.

Information som samlas in från Quantcast Hemsidan

När du besöker Quantcast.com registrerar och samlar våra servrar in loggdata automatiskt från din webbläsare. Vi använder loggdata för att övervaka, analysera, förvalta och förbättra Quantcast Hemsidan och våra Tjänster. Som beskrivet nedan under avsnittet Information som delas med våra tjänsteleverantörer tillåter vi också vissa Tjänsteleverantörer att placera etiketter på vår Hemsida.

Vi kräver att våra Quantcast Partners ger vissa företagsuppgifter under registreringen för att använda våra produkter, t.ex. fullständigt namn, emailadress, fysisk adress och telefonnummer. Vi använder dessa företagsuppgifter för att huvudsakligen tillhandahålla Tjänsterna, kontakta dig angående Tjänsterna, förvalta konton och ta itu med frågor och eventuella problem. Vi använder inte dessa företagsuppgifter för att ge dig reklam.

Om du kontaktar oss via e-post, sparar vi din kontaktinformation och kundtjänstkontakt så länge som det behövs för att vi ska kunna besvara dig på bästa sätt. Om du anger kontaktuppgifter kan vi använda denna information för att kontakta dig med Quantcast nyhetsbrev, marknadsföring eller kampanjer. Om du vid någon tidpunkt bestämmer dig för att du inte längre vill motta sådan kommunikation behöver du bara följa avanmälningsanvisningarna som anges i meddelandet.

Information som samlas genom våra tjänster

När du besöker en hemsida eller app som drivs av en Quantcast Partner tillåter vår Partner oss att samla in loggdata från deras hemsidor och appar genom etiketter och cookies. Vi får också information direkt från våra Partners. Vi associerar denna information med en unik slumpmässig identifierare på din enhet (t.ex. ett cookie-ID), men vi associerar det aldrig med ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer då vi inte samlar in sådan direkt identifierande information om våra kunder. Vi använder informationen från våra Partners, vilket inkluderar information om några av dina tidigare besökta hemsidor och tidigare använda appar. Dessa används för att vi ska kunna avgöra vilket slags innehåll och vilka produkter som intresserar dig. Om du t.ex. nyligen sökte efter flygbiljetter till San Francisco kan vi anta att du är intresserad av att köpa en fin, varm tröja och visa en annons från en av våra Reklamkunder som säljer tröjor. (För att vara mer exakt kan vi anta att din enhet ägs av någon som är intresserad av att köpa en tröja, för vi vet inte exakt vem du är).

Vi kopplar inte loggdata till ditt namn, adress, e-post eller telefonnummer, eller på annat sätt försöker upptäcka din identitet. Vi använder lämpligt organisationsenligt och tekniskt säkerhetsskydd för att se till att din information är säker och gör det svårt för oss att associera dina uppgifter med din identitet.

När du besöker en hemsida eller app som använder Quantcast Choice, inklusive Quantcasts egen hemsida, kan vi använda etiketter, cookies, SDK och plugin-moduler för att lagra information om sekretessmeddelanden som du har mottagit och sekretessinställningar som du har angett. Detta görs i enlighet med rekommendationer angående policy och tekniska specifikationer från IAB Europe Transparency & Consent Frameworks. Vi använder inte någon information som samlats in från Quantcast Choice till andra ändamål. Med andra ord använder vi inte denna information till att informera dig om våra mätnings- och annonseringsprodukter utan att förstå de sekretessmeddelanden du har fått och sekretessinställningar du har angett.

Informationsdelning och avslöjande

Informationsdelning med våra Partners

Vi delar viss information med med tredje parter, vilket inkluderar loggdata, så att vi kan leverera och förbättra våra produkter. Vi avslöjar t.ex. delar av denna information för företag som levererar annonser eller sysslar med annonsers synlighet. Vi avslöjar även sådan information för att kunna leverera eller underlätta målgruppsmätningar av hemsidor, trafikanalys eller demografiska analyser, samt för att hjälpa hemsidor att ge sina annonsörer lämpliga publikgrupper till deras produkter eller tjänster. Eftersom vi, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, inte avsiktligt samlar in direkt identifierbar information om våra konsumenter (t.ex. ditt namn eller e-postadress) kan vi inte dela den här slags informationen med våra Partners. Om du vill veta mer om den information vi delar med våra Partners kan du besöka vår Partners-sida.

Information som delas med våra Serviceleverantörer

Vi använder oss av tredje parter och företag som är anknutna till Quantcast för att hjälpa oss att förvalta och förbättra våra produkter. Dessa företag hjälper oss t.ex. med att vara värd, behandla data, hantera data och andra administrativa uppgifter å våra vägnar. Dessa tredje parter och anknutna företag har tillgång till information om dig, bl.a. genom att de placerar etiketter på vår hemsida, för att de ska kunna utföra dessa uppgifter å våra vägnar. Om du vill veta mer om tjänsteleverantörer och konsumentinformation kan du besöka vår Partners-sida.

Information som avslöjas för att skydda oss och andra

Det är vår policy att skydda dig från att din integritet missbrukas av rättssystemet. Vi förbehåller oss rätten att avslöja information om dig till myndigheter eller brottsbekämpande tjänstemän eller privata enheter eftersom vi anser att det är nödvändigt att: (i) följa gällande lagar, förordningar och giltig lagstiftning, och domstolsuppdrag; (ii) skydda oss, tredje parter eller allmänhetens rättigheter, egendom och säkerhet, och (iii) för att förhindra eller stoppa aktiviteter som vi anser är olagliga eller oetiska.

Information som avslöjas vid ägarbyte

Quantcast kan sälja, överföra eller på annat sätt dela med sig av vissa eller alla tillgångar, inkl. information som vi samlar in om dig i samband med sammanslagning, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar eller konkurs. Vi kan också göra vissa uppgifter tillgängliga för en potentiell investerare eller köpare (och deras rådgivare) i förväg vid en sådan händelse.

Plattformsoberoende föreningar

Vi erbjuder en plattformsrapporteringstjänst till våra Partners som driver både hemsidor och mobilappar. För att åstadkomma detta förlitar vi oss på  krypterade identifierare som härrör från användarinloggningar för att vi ska kunna koppla din användning till mobila och stationära plattformar. Detta gör att vi genom vår mätningsprodukt kan få tag på meningsfulla rapporter över plattformar för en enda partner. Vi använder även ibland loggdata eller annan data från våra Partners för att kunna göra anslutningar mellan enheter eller plattformar.

Lagring av uppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi sparar t.ex. loggdata i upp till 13 månader. Uppgifterna tas sedan bort permanent. Vi kan också spara nödvändig information så att vi följer alla lagar och kan lösa tvister eller verkställa våra avtal.

Hur du säger nej eller avanmäler dig

Om du inte vill få intressebaserat innehåll och annonser av Quantcast kan du säga nej och avanmäla dig genom att klicka på denna länk. Vi är dessutom medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och deltar i det självreglerande programmet från Digital Advertising Alliance (DAA). Du kan avanmäla dig till alla dessa program genom att välja att inte ta emot riktade annonser från företag som är anslutna till detta. Dessa länkar tar dig till avanmälningssidorna på NAI och DAA. Om du befinner dig inom EU föredrar du kanske istället att avanmäla dig via EDAA. Om du väljer att säga nej lägger vi en cookie i din webbläsare som identifierar att du inte längre är tillgänglig. Då kommer du inte att få intressebaserat innehåll eller annonser av Quantcast och vi sparar inte heller uppgifter om ditt internetbeteende, hemsidebesök eller annan nätanvändning. På grund av faktumet att vår avanmälning är cookie-baserad måste din webbläsare vara inställd till att acceptera cookies från tredje parter. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du välja bort denna funktion på varje enskild enhet. Om du tar bort bort cookies måste du avanmäla dig igen.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke hos Quantcast. Om du har använt Quantcast Choice för att ge ditt samtycke till Quantcast eller andra leverantörer kan du när som helst besöka hemsidan där du gav samtycket för att ändra dina val.

Åtkomst, ändring eller radering av din information

Om du är en registrerad användare kan du granska, uppdatera, rätta eller radera uppgifterna i din profil genom att logga in på ditt konto. Vänligen kontakta oss om du vill radera ditt konto.

Om du befinner dig i EES och vi kan identifiera dig, har du ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har t.ex. rätt att få tillgång till informationen och rätta felaktigheter i dina personuppgifter. Du har också oftast rätt att begränsa hur vi använder dina personuppgifter. Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter och att ta bort uppgifterna under vissa omständigheter. Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett lättillgängligt format. For these purposes, go here.

Trots att vi gör förutsägelser om konsumenters intressen utifrån den informationen som insamlats i enlighet med denna integritetspolicy, har vi ingen aning om vem du är. Därför kan vi kanske inte hjälpa dig att utöva dessa rättigheter om du kontaktar oss och vi inte kan identifiera vem du är (även om du ger oss ytterligare information).

Datasäkerhet

Vi använder administrativa, fysiska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifters sekretess och integritet. Dessa åtgärder kan omfatta kryptering och anställning av säkerhetslagring för informationslagring för att begränsa tillgången till vårt nätverk. Observera att ingen överförings- eller lagringsmetod är helt säker över Internet. Vi har rutiner och säkerhetsfunktioner på plats för att se till att din information är säker när vi tar emot den. Dessutom kan våra partners eller andra parter ge oss information i icke-krypterad form i vissa fall.

Internationella överföringar

Quantcast erbjuder en global tjänst. Din information överförs internationellt mellan Quantcastanknutna bolag och våra Partners till länder runt om i hela världen, inkl. USA där personuppgiftslagarna kanske inte ger lika brett skydd som i din jurisdiktion. Vi använder standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och vi agerar i enlighet med Europeiska kommissionens beslut när det gäller dataöverföringar från EES till USA och andra länder. Du kan kontakta oss för att begära en kopia på våra standardavtalsklausuler.

Vår policy när det gäller barn

Quantcast samlar inte medvetet personuppgifter om barn under 13 år och i EES under 16. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att deras barn har lämnat personuppgifter utan sitt samtycke, ber vi denna förälder eller vårdnadshavare kontakta oss. Om vi blir medvetna om att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort sådan information från våra arkiv.

Hälsa och känslig information

Quantcast samlar inte medvetet in eller utnyttjar känslig hälsorelaterad information, t.ex. uppgifter om tidigare eller nuvarande medicinska tillstånd eller läkemedelsrecept. Inom EEA samlar Quantcast inte medvetet in eller utnyttjar personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska läggningar eller fackligt medlemskap, genetisk eller biometrisk information för att identifiera en individ eller uppgifter om en specifik individs hälsa, sexliv eller sexuella läggning.

Andra hemsidor och appar

Vi kräver att våra avtalspartners använder Quantcast-etiketter och SDK så att vi vet att deras hemsidor och appar som innehåller Quantcast-etiketter och SDK har bra sekretesspolicyer och skyddar sina besökares integritetsrättigheter. Faktumet att vi länkar till och tar emot personuppgifter från eller samarbetar med en viss hemsida eller app betyder det inte att vi stöder dem eller deras agerande gällande sekretess. De andra hemsidorna och apparna har egna användarvillkor och sekretesspolicyer. Vi uppmanar dig att läsa dessa villkor och policyer noggrant när du besöker dessa hemsidor och använder dem.

Quantcast datakontroll

Hemsidan och Tjänsterna som erbjuds av Quantcast.com görs tillgängliga och tillhandahålls till personer bosatta i USA av Quantcast Corporation på 795 Folsom Street, San Francisco, CA 94107. Information eller uppgifter om personer inom USA som tillhandahålls eller samlas in av Quantcast.com eller dess Tjänster kontrolleras av Quantcast Corporation.

Hemsidan och Tjänsterna som erbjuds av Quantcast.com är tillgängliga för personer bosatta utanför USA av Quantcast International Limited på Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1:a våningen, Dublin 2, Irland. Information eller uppgifter om personer bosatta utanför USA som tillhandahålls eller samlas in av Quantcast.com eller dess Tjänster kontrolleras av Quantcast International Limited.

Våra medlemskap och anknutna företag

Quantcast är en aktiv medlem inom branschorganisationer som reglerar policyer kring konsumentskydd i samband med internetbaserad annonsering. Detta rör sig bland annat om Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) och Europeiska Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Quantcast uppfyller NAI:s uppförandekoder, DAA:s självreglerande program och EDAA:s självreglerande program. Vi anser att dessa principer och program skyddar konsumenternas privatliv.

Se avsnittet “Avamäl dig” i denna sekretesspolicy för mer information om NAI:s, DAA:s och EDAA:s avanmälningssidor.

Quantcast deltar i IAB Europe Transparency and Consent Framework både när det gäller hantering och leverans av samtycke. Quantcast hedrar konsumentval som vi får via detta ramverk (IAB Europe Transparency and Consent Framework).

Ändringar i sekretesspolicyn

All information som vi samlar in omfattas av den Sekretesspolicyn som gällde när informationen samlades in. Vi kan nu och då ändra denna Sekretesspolicy, så kika på denna sida regelbundet för att se uppdateringar. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig om ändringarna genom att visa dem tydligt vår hemsida och/eller skicka ett e-postmeddelande. Vi anger även när sådana ändringar träder i kraft.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor angående denna Sekretesspolicy.
Personer i USA, vänligen kontakta:
Quantcast Corporation
795 Folsom Street
San Francisco, CA 94107
Email: Quantcast

Personer utanför USA, vänligen kontakta:
Quantcast International Limited
Beaux Lane House
Lower Mercer Street, 1:a våningen
Dublin 2, Irland

Dataskyddsansvarig för Quantcast International Limited kan kontaktas här.

Om du har kontaktat oss eller vår dataskyddsansvarig angående sekretess eller informationsanvändning och känner att vi inte har besvarat din fråga på bästa sätt, kan du (gratis) kontakta vår amerikanska tredjeparts tvistlösningsleverantör på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Om du är bosatt inom EES har du också rätt att skicka in ett klagomål mot oss hos vår Tillsynsmyndighet, vilket är den Irländska Dataskyddskommissionen eller din lokala tillsynsmyndighet i det land du bor i.

This privacy policy is a translation of our English Privacy Policy.