Want to learn more about Quantcast’s industry standard consent solution for GDPR?

Quantcast Choice is being offered free of charge to publishers and advertisers. The solution is in early testing today, and will begin a broader Beta program in March 2018. If you’d like more information about the IAB consent framework or want to participate in the Quantcast Choice Beta program, please let us know.

Revenue Impact CalculatorRevenue Impact Calculator

Answer a few questions about your site and advertising volume today, and we’ll give you an estimate of the revenue at risk if you don’t obtain valid consumer consent to set cookies.

Quantcasts åtagande gentemot GDPRSekretess genom design

Quantcast vinnlägger sig om att skydda enskilda personers sekretess. GDPR har många positiva aspekter och fördjupar vår tro på sekretess genom design, öppenhet, val och kontroll. Vi tror på att utforma sekretess i varje produkt, funktion och beslut som vi tar kring data.

Enskilda personer borde enkelt kunna få tillgång till information om Quantcasts datapraxis, inklusive de data som vi samlar in, vad vi använder dem till och med vilka vi delar dem. Enskilda personer bör också ha val över de data vi samlar in om dem.

Samtidigt inser vi att GDPR och den föreslagna förordningen om integritet ochelektronisk kommunikation kommer att införa vissa tekniska utmaningar för den digitala marknadsföringsbranschen.

Vi använder möjligheten med förberedelse inför GDPR för att ytterligare förbättra våra produkter, tjänster och processer för att säkerställa fullständig efterlevnad, så att vi kan erbjuda varumärken och utgivare den statistik de är vana vid från Quantcast efter GDPR.

Förberedelse inför GDPR

Quantcast har flera projekt igång för att förbereda inför GDPR.

Quantcasts efterlevnad

Quantcast har genomfört och prioriterat ett företagsövergripande projekt för att säkerställa att vi uppfyller kraven i GDPR före maj 2018. Det inkluderar ytterligare förstärkning av vår interna praxis kring datatillgång, dataminimering och lagring. Vi har också uppdaterat riktlinjer och avtalsspråk för att återspegla överenskommelse med GDPR.

Branschledare

Quantcast deltar aktivt i IAB Europes grupp för genomförande av GDPR, som arbetar med digitala annonseringsexperter för att diskutera EU:s nya dataskyddsbestämmelser, dela med sig av bästa praxis och komma överens om gemensamma tolkningar och positionering i de viktigaste frågorna för den digitala annonseringssektorn.

Förblir noggranna

Som branschledare inom sekretess och dataskydd följer Quantcast alla tillämpliga lagar om dataskydd. Vi planerar att uppfylla kraven i GDPR med dess genomförandedatum i maj 2018 och förblir noggranna vid övervakningen av utvecklingen kring den föreslagna förordningen om integritet och elektronisk kommunikation, som förväntas ersätta det befintliga direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Om du ännu inte har börjat överväga hur du ska förbereda dig inför GDPR kommer här några steg i rätt riktning:

  • Bekanta dig med villkoren i GDPR, särskilt hur de kan påverka dina nuvarande dataskyddsprocesser och -riktlinjer.
  • Kontakta ditt juridiska team för att få råd som är specifikt tillämpliga för ditt företag
  • Bedöm om dina nuvarande kontroller, riktlinjer och processer uppfyller kraven i GDPR, och bygga en plan för att åtgärda eventuella luckor.
  • Förstå hur dina annonserings- och teknikpartners planerar att uppfylla kraven samt att stödja dig
  • Övervaka regleringsriktlinjer efterhand som de utvecklas, eftersom tolkningar av GDPR fortfarande utvecklas.