Vill du veta mer om Quantcasts branschstandard för samtyckeshantering enligt dataskyddsförordningen?

Quantcast kommer att erbjuda en hanteringslösning för samtycke som följer branschens standardramverk, med stöd av IAB Europe, avgiftsfritt och med start i början av 2018. Vi arbetar för närvarande med att testa lösningsramverket och kommer att göra lösningen tillgänglig för publicister och bistå med integrationen i mars 2018. Om du vill få en introduktion av samtyckeslösningen eller vill delta i betaprogrammet ber vi dig att kontakta oss.

To read more on GDPR, visit our GDRP Knowledge Center.

Quantcast Choice Self-Serve

Start using Quantcast Choice today. Generate your code in just minutes.

Av branschen och för branschen.

IAB Europe har tagitfram en ny teknikstandard -- som stöd för ekosystemet för digital annonsering när det gäller att uppfylla kraven på konsumentsamtycke enligt dataskyddsförordningen. Det beskedet gav man den 28 november på EDAA Summit 2017 i London.

Lösningen är framtagen för att göra det möjligt för webbplatser, annonsörer och deras adtech-partners att hämta in, registrera och uppdatera konsumenternas samtycke till att deras personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Den här lösningen gör det möjligt att överföra användarens val för samtycke till annonsekosystemet samt ökar ansvaret tack vare spårbarheten.

Dataskyddsförordningen för annonsörer

Det är helt klart att både annonsörer och adtech-företag måste vara mycket uppmärksamma och gå igenom hur deras företag ska uppfylla kraven på efterlevnad. Alla måste säkerställa att de har laglig grund för att samla in och använda personuppgifter för att driva verksamheten, vare sig det gäller att tillhandahålla riktade digitala annonser eller andra tjänster de erbjuder som bygger på personuppgifter.

En enda lösning. Globalt samtycke.

Den här lösningsarkitekturen innebär att användares samtycke kan inhämtas för annonsföretag på ett enda ställe och att det samtycket sedan gäller var användaren än rör sig på nätet. När användaren har samtyckt till att en annonsör använder deras personuppgifter är det samtycket tillämpligt vilka webbplatser användaren än besöker.

Överföring av samtycke.

Branschens standardbaserade hanteringslösning för samtycke innebär att de val användaren gör för samtycke kan överföras till tredje parts annonspartner, och att befintliga kommunikationsvägar fortsatt kan användas inom ekosystemet för digitala annonser.

Ökad tillit för branschen.

Standarden ökar ansvarigheten inom annonsekosystemet genom att samtycken kan registreras och spåras. Den här transparensen kommer att öka konsumenternas förtroende för branschen, vilket gagnar de varumärken som använder branschlösningen.

FÖR PUBLICISTERDu kan fortsätta att skapa innehåll. Vi hanterar samtycket.

Publicister har mycket att skydda – kundernas uppgifter, tillgång till information och själva verksamheten. Quantcast kan göra det enklare för er att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

FÖR ANNONSÖRERMålet är verksamhet utan avbrott.

Varumärken, agenturer och annonsbörser har alla en viktig roll i ekosystemet efter dataskyddsförordningens inträde. Ta reda på hur Quantcast kan hjälpa er.

Samtycke enligt dataskyddsförordningen, för publicister

Publicister är i frontlinjen när det gäller dataskyddsförordningen.

Konsumenter går in på webbplatser för att ta del av innehåll. För att ställa in cookies, och tillåta att marknadsföringspartner ställer in cookies för riktat innehåll, reklam och analys, behöver samtycke inhämtas från konsumenten.

Hela det annonsekosystem som vår bransch förlitar sig på kommer att byggas på publicistens relation med den enskilda konsumenten och dennes samtycke. Quantcast leder vägen och stöttar publicister i hanteringen av den här komplicerade processen.

GDPR consent capture
GDPR consent by purpose
GDPR consent by company
GDPR data access rights

Inhämtning av samtycke

En tydlig, enkel och anpassningsbar användarupplevelse för att hämta in användarens preferenser för samtycke. Enkel att installera och konfigurera.

Samtycke baserat på ändamål

Med upplevelsen för inhämtning av samtycke kan användarna ange sina preferenser på en global nivå eller på ändamålsnivå, som t.ex. analys, riktad reklam och anpassning av innehåll.

Samtycke baserat på företag

Om användarna är intresserade kan de gå till företagsnivå för att se information och avsikten med spårning för alla de företag som vill få spåra dem.

Rättigheter gällande dataåtkomst

En centralt hanterad portal för användare. Där kan de gå in och se företags sekretesspolicyer och formulär och begära åtkomst till eller radering av data, i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.