Intergritetspolicy

Giltig från: 09 december 2020

Integritetsåtaganden

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna till hur vi arbetar. I den här Integritetspolicyn förklarar vi hur vi samlar in, använder och delar den information vi tar emot om våra kunder och konsumenter och förklarar också vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Vår målsättning är att förklara detta så tydligt och enkelt som möjligt, men om du har frågor får du gärna kontakta oss och be om hjälp. (Se avsnittet Kontakta oss nedan.)

Detta gör vi

Vi arbetar med två huvudsakliga produktsviter: (1) Quantcast Measure och (2) Quantcast Advertise. Quantcast Measure-produkter hjälper webbplatsägare att lära sig mer om de intressen som människor som besöker deras webbplatser har och om deras demografiska information. (Här har du ett exempel.) Våra annonsprodukter låter företag leverera relevanta onlineannonser till enskilda kunder. Företag som vill annonsera på nätet kan använda våra Advertise-produkter för att visa annonserna för besökare som med större sannolikhet tycker att de är intressanta. Till konsumenter tillhandahåller vi annonser som är mer användbara och relevanta utifrån deras intressen. Och på webbplatser går det att dra nytta av Advertise-produkter för att öka annonsintäkterna, vilka är en förutsättning för det kostnadsfria internet som vi alla använder varje dag. Kort sagt kan man säga att vi försöker göra onlineannonsering så effektiv och positiv som möjligt för alla. Och för att åstadkomma allt detta samlar vi in och analyserar anonym information om enskilda konsumenters intressen och demografi.

Vi erbjuder också Quantcast Choice, ett verktyg för hantering av samtycke för utgivare och annonsörer som bygger på IAB Europe Transparency & Consent Framework som hjälper webbplatsoperatörer att ge konsumenter information och val om data. Ibland kan vi erbjuda ytterligare produkter.

Du kan läsa mer om hur våra tjänster fungerar i våra FAQ.

Denna Integritetspolicys omfattning

Integritetspolicyn omfattar information som vi samlar in och tar emot från internet och mobila nät med hjälp av våra produkter, samt information som vi samlar in om eller tar emot av besökare på vår webbplats: www.quantcast.com (”Webbplatsen”) och från registrerade användare av våra produkter. Vi kan då och då komma att göra ändringar i Policyn, (se Ändringar i Integritetspolicyn-avsnittet nedan).

Användbara begrepp

Vi använder vissa ord och begrepp i Integritetspolicyn som är unika för vår verksamhet eller onlineannonseringsbranschen. Här följer vissa centrala ord och begrepp som du behöver känna till för att enklare kunna sätta dig in i Integritetspolicyn.

Cookies                                     

En Cookie är en liten fil med en teckensträng som skickas till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies används vanligtvis för att spara användarinställningar eller ID-uppgifter och associeras vanligtvis med webbläsaren. Se våra FAQ för mer information om Cookies och hur de fungerar. Du behöver inte använda Cookies, men om du inte tillåter Cookies är det inte säker att du kan använda alla delar av Quantcast.com eller alla funktioner i våra Tjänster (som definieras nedan).

Taggar

En Tagg består av små kodavsnitt som läggs upp på en Partners webbsideinnehåll och som används för att samla in information relaterat till ett webbsidebesök. Liknande funktionalitet är aktiverad i Partnerns mobilapp genom användande av ett SDK (Software Development Kit). När en användare besöker en Partners webbplats eller använder en Partners app underrättas våra servrar och vi kan samla in information från webbplatsen eller applikationen. Se våra FAQ för mer information om taggar och SDK:er.

Loggdata

Som Loggdata räknas (1) information som skickas till Quantcast från webbläsare som stöter på våra Taggar, till exempel information om webbläsartyp, surftid, tidpunkt för besöket, skärmupplösning, IP-adress, hänvisande webbadress, aktuell webbadress och söksträngar, (2) information som skickas till Quantcast genom annonsutbyten i form av anbudsförfrågningar, som kan inkludera informationen ovan såväl som information som auktionsidentifierare, i syfte att söka bud för att placera onlineannonser; och (3) information som skickas från Quantcast-SDK:er som är inbäddade i mobilappar, vilket kan omfatta ovanstående men även information såsom mobilannonseringsidentifierare, platsinformation, applikationsdata och användningsinformation samt unika applikations- och installations-ID:n.

Personuppgifter

Personuppgifter (även ibland kallat ”Personlig information”) är information som är associerad med en individ och som kan göra det möjligt för personen att identifieras direkt eller indirekt. Genom att använda våra Taggar, SDK:er och Cookies samlar vi in Personuppgifter om dig. De Personuppgifter som Quantcast samlar in inkluderar inte information som kan användas för att identifiera dig direkt (till exempel samlar Quantcast INTE in ditt namn eller din e-postadress). Quantcast samlar dock in information som indirekt kan identifiera dig. En del information som överförs av Cookies och Taggar, inklusive Loggdata, är Personuppgifter. Quantcast kan också erhålla information om dig från tredje parter och vi kan kombinera sådan information med Personuppgifter som vi själva har samlat in om dig. Men medan vi gör förutsägelser om dina intressen och demografi baserat på denna information vet vi inte vem du är. För mer information om de Personuppgifter som vi samlar in, besök vår FAQ-sida.

Quantcasts Partners (”Partners”)

Våra Partners inkluderar webbplatsoperatörer och mobilapputvecklare som ber oss samla in information om besökarna på deras webbplatser (och användarna av deras appar) med hjälp av våra produkter.

Våra Partners inkluderar också företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla Tjänsterna.

För mer information om våra Partners, inklusive vilka typer av Partners vi har och vilka typer av data vi delar med dem, besök vår Partners-sida.

Quantcasts Tjänster (”Tjänster”)

Detta begrepp kan allmänt beskrivas som hela den uppsättning tjänster vi tillhandahåller via våra produkter, bland annat insamling av Personuppgifter, analys av dessa uppgifter, tillhandahållande av den informationen och insynen hämtad från den informationen åt Quantcasts Partners samt valet och placeringen av optimala annonser och innehåll utifrån den informationen.

Insamling och användning av information

Juridisk grund för insamling och användning

För att leverera våra Tjänster använder vi den information som beskrivs i denna Integritetspolicy som är nödvändig för våra legitima intressen, såvida inte dessa intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av Personuppgifter. Våra legitima intressen inkluderar att tillhandahålla, förbättra och anpassa de Tjänster som erbjuds till våra Partners och förse dig med relevant reklam och innehåll. Vi kan dela din information (som beskrivs i denna Integritetspolicy) när det är nödvändigt för att driva våra berättigade intressen och våra Partners intressen för att arbeta för mer användbar och relevant reklam. Du har rätt att invända mot vår användning av dina Personuppgifter för att uppfylla våra legitima intressen, vilket beskrivs i avsnittet Hur man invänder och avanmäler sig nedan.

Därutöver, om du har gett oss samtycke till att använda din information på vissa sätt, kommer vi att lita på ditt samtycke till att behandla informationen. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Se avsnittet Hur man invänder och avanmäler sig nedan för information om hur du kan ta tillbaka ditt samtycke.

Information som samlas in från Quantcasts webbplats

När du besöker Quantcast.com registreras och insamlas de Loggdata som skickas från din webbläsare automatiskt. Vi använder sedan Loggdata för att bevaka, analysera, administrera och förbättra Quantcasts webbplats och Tjänster. Som beskrivs nedan i avsnittet Information som delas med våra tjänsteleverantörer tillåter vi också vissa Partners att placera Taggar på vår webbplats.

Vi kräver att våra Quantcast-Partners tillhandahåller viss företagskontaktinformation som en del av att registrera sig för att använda våra produkter, såsom för- och efternamn, e-postadress, fysisk adress och telefonnummer. Vi använder den här företagskontaktinformationen för att tillhandahålla Tjänsterna, kontakta dig om Tjänsterna, administrera konton och adressera frågor och problem du kan ha. Vi använder inte den här företagskontaktinformationen för att visa dig annonser.

Om du kontaktar oss per e-post sparar vi dina kontaktuppgifter och korrespondensen så länge som detta behövs för att hantera din korrespondens och de frågor du tagit upp. Om du lämnar ut kontaktuppgifter till oss kan vi komma att använda informationen för att kontakta dig med nyhetsbrev, reklam och marknadsföring från Quantcast. Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot sådan information från oss följer du bara anvisningarna för avanmälan som ingår i all kommunikation från oss.

Information som samlas in via Tjänsterna

När du besöker en webbplats eller app som drivs av en av Quantcasts Partner ger Partnern Quantcast tillåtelse att samla in Loggdata från deras sida och appar genom användning av Taggar och Cookies. Vi får också information direkt från vår Partner. Vi associerar denna information med en anonym, unik identifierare associerad med din enhet (som ett cookie-ID), men vi kopplar den aldrig till ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer eftersom vi inte samlar in den typen av direktidentifierande information om konsumenter. Vi använder denna information från Partners, som innehåller information om några av de webbplatser du besöker och några av de appar du använder, för våra legitima intressen samt för att förbättra riktigheten i våra produkter och för att avgöra vilka annonser och innehåll som kan vara intressanta för dig. Om du till exempel nyligen letade efter flygbiljetter till San Francisco kan vi förutsäga att du är intresserad av att köpa en trevlig varm tröja och sedan visa dig en annons från en av våra reklamkunder som säljer tröjor. (För att vara mer exakt, vi skulle förutsäga att din enhet kan tillhöra en person som är intresserad av tröjor, eftersom vi inte vet vem du är.)

Vi länkar inte Loggdata till ditt namn, din adress, e-postadress eller ditt telefonnummer och försöker inte heller på annat sätt upptäcka din identitet. Vi använder lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att hålla informationen om dig säker och för att göra det svårt för oss att associera den med din identitet.

När du besöker en webbplats eller app som använder Quantcast Choice, inklusive Quantcast-webbplatsen, kan vi använda Taggar, Cookies, SDK:er och plug-ins för att lagra information om integritetsmeddelanden som du har mottagit och sekretessval som du har gjort. Vi gör detta i enlighet med IAB Europe Transparency & Consent Frameworks policy och tekniska specifikationer. Vi använder ingen information som samlas in från Quantcast Choice för andra ändamål. Med andra ord använder vi inte den informationen för att informera våra mätnings- och annonseringsprodukter, utan för att förstå de integritetsmeddelanden du har fått och de sekretessval du har gjort.

Dela och sprida information

Information delad med våra Partners

Vi kan välja att dela viss information med tredje part, till exempel vissa Loggdata. Detta görs som ett led i att tillhandahålla och förbättra våra produkter. Till exempel kan vi välja att sprida vissa data till företag som jobbar med att leverera annonser och göra dem mer synliga. På liknande sätt kan vi sprida sådana data i syfte att tillhandahålla eller underlätta mätning av webbplatsers målgrupper, genomföra analyser av trafik och demografisk information samt göra det möjligt för webbplatser att ta fram målgruppssegment till sina annonsörer som passar till deras produkter eller tjänster. Eftersom vi, som beskrivs i denna Integritetspolicy, inte avsiktligt samlar in direkt identifierbar information om konsumenter (som ditt namn eller din e-postadress), delar vi inte denna typ av information med Partners. För att ta reda på mer om information som vi delar med våra Partners, besök vår Partners-sida.

Information som delas med våra tjänsteleverantörer

Vi kan välja att anlita tredjepartsföretag eller bolag som är associerade med Quantcast till att administrera och förbättra våra produkter. Till exempel kan sådana företag hjälpa oss med värdtjänster, databearbetning, databasbehandling och administration till vår fördel. Tredjepartsföretag och associerade företag kan ges tillgång till information om dig, inklusive genom placering av Taggar på vår webbplats, för att utföra dessa uppgifter för vår räkning. För att ta reda på mer om våra tjänsteleverantörer och konsumentinformation, besök vår Partners-sida.

Information som sprids för att skydda oss och andra

Vi har som princip att skydda dig från integritetskränkningar till följd av att lagar och regelverk missbrukas. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut uppgifter om dig till myndigheter och rättsväsende eller privata instanser om vi, efter eget gottfinnande, anser att det är nödvändigt (i) enligt gällande lagar och regelverk, för att tillmötesgå domstolsföreläggande eller beslut av åklagare, (ii) för att skydda och värna om rättigheter eller egendom som tillhör oss, tredje part eller allmänheten, samt (iii) för att förhindra eller stoppa verksamhet som vi anser vara olaglig eller oetisk.

Information som sprids i händelse av försäljning

Quantcast kan komma att sälja, överlåta eller på annat sätt sprida vissa delar av sina tillgångar, inklusive informationen vi samlar in om dig, i samband med sammanslagningar, förvärv, omorganisationer eller försäljning av tillgångar i samband med en konkurs. Vi kan också komma att göra viss information tillgänglig för potentiella investerare eller köpare (och deras rådgivare) inför genomförandet av en sådan affär.

Associationer mellan plattformar

Vi tillhandahåller en plattformsoberoende rapporteringstjänst till våra Partners för att samla in information om såväl webbplatser som mobilappar. För att åstadkomma detta använder vi hashade (dvs. kodade) identifierare hämtade från användarinloggningar som skapar en enhetlig bild av din användning av både mobila och datorbaserade plattformar. På så sätt går det att ta fram användbara rapporter genom Measure-produkten som täcker in flera plattformar från en och samma Partner. Ibland använder vi också Loggdata eller annan information från våra Partners för att göra gissningar om associationer mellan enheter och plattformar.

Datalagring

Vi behåller data så länge som det krävs för att tillhandahålla våra Tjänster och för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Till exempel behåller vi Loggdata i upp till 13 månader. Därefter raderas de permanent. Vi kan också bevara data som är nödvändiga för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.

Hur man invänder och avanmäler sig

Om du inte vill ta emot intressebaserat innehåll och annonser som aktiveras av Quantcast kan du invända och avanmäla dig genom att klicka på Quantcasts avanmälningslänk här. Vi är även medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och deltar i Digital Advertising Alliances (DAA) program för självreglering. Båda dessa program har en avanmälningsfunktion där konsumenter kan välja att de inte vill ta emot riktad marknadsföring från företag i NAI eller DAA. Klicka på länkarna för avanmälan hos NAI respektive avanmälan hos DAA. Om du befinner dig inom EU kan du i stället använda avanmälningsfunktionen hos EDAA. Om du väljer att avanmäla dig placerar vi en cookie i din enhet som associeras till din webbläsare för att kunna se att du har avanmält dig. Därefter får du inte längre intressebaserat innehåll eller annonser som aktiverats av Quantcast och vi registrerar dig inte  när du besöker webbplatser eller använder andra medier online. Eftersom avanmälan är cookiebaserad måste du konfigurera webbläsaren så att cookies från tredje part är tillåtna. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du avanmäla dig för var och en. Om du raderar avanmälnings-cookien måste du avanmäla dig på nytt.

Om du har gett Quantcast medgivande för att använda dina uppgifter kan du återkalla det samtycket när som helst. Om du har använt Quantcast Choice för att ge ditt samtycke till Quantcast eller andra leverantörer kan du när som helst besöka webbplatsen där du gav detta samtycke för att uppdatera dina val.

Begära ut, ändra eller radera dina uppgifter

Om du är en registrerad användare kan du granska, uppdatera, korrigera eller radera informationen i din registrerade profil genom att logga in på ditt konto. Om du vill radera ditt konto, kontakta oss.

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) och vi kan identifiera dig korrekt, har du ett antal rättigheter när det gäller dina Personuppgifter. Till exempel har du rätten att få åtkomst till din information och att felaktigheter i dina Personuppgifter korrigeras. I många fall där vi behandlar din information kan du också ha rätt att begränsa de sätt som vi använder din information på. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter och att de raderas under vissa omständigheter. Du har också rätt att få en kopia av dina Personuppgifter i ett lättillgängligt format. För dessa ändamål, gå hit.

Även om vi, enligt vad som beskrivs ovan, gör förutsägelser om konsumenternas intressen baserat på den insamlade informationen i enlighet med denna Integritetspolicy, samlar vi inte in uppgifter som kan identifiera dig eller visa vem du är. Följaktligen, om vi får en begäran från dig och vi inte kan identifiera dig (även om du ger oss ytterligare information), kanske vi inte kan hjälpa dig att utöva dessa rättigheter.

Dataskydd

Vi har infört administrativa rutiner samt fysiska och tekniska lösningar för att skydda din integritet och de Personuppgifter som vi lagrar. Exempel på sådana rutiner och lösningar kan vara kryptering och användning av säkerhetsteknik för informationslagring som begränsar åtkomst till vårt nätverk. Tänk dock på att det inte finns någon metod för att lagra information eller överföra information via internet som är fullständigt säker. Vi har rutiner och säkerhetsfunktioner på plats som hjälper till att hålla dina data säkra när vi har tagit emot dem. Det kan även förekomma att våra Partners eller andra skickar information till oss i icke-krypterad form.

Informationsöverföring mellan länder

Quantcast driver en global tjänst. Din information överförs internationellt mellan Quantcast-anslutna företag och våra Partners till länder runtom i världen, inklusive USA, där integritets- och dataskyddslagar kanske är annorlunda än de i ditt land. Vi använder standardkontraktsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, och kan lita på Europeiska kommissionens tillräckliga beslut om vissa länder, i tillämpliga fall, för dataöverföringar från EES till USA och andra länder. Du kan kontakta oss för att begära en kopia av våra standardkontraktsklausuler.

Vår policy beträffande barn

Quantcast samlar inte medvetet in Personuppgifter om barn under 16 år. Om en förälder eller vårdnadshavare upptäcker att deras barn har skickat in Personuppgifter till oss utan målsmans tillåtelse ber vi att denne kontaktar oss. Om vi underrättas om att ett barn under 16 år har försett oss med Personuppgifter kommer vi att radera all sådan information som vi har lagrat.

Hälsorelaterad och annan känslig information

Quantcast samlar inte medvetet in eller använder någon form av känslig information kopplad till användares hälsa, till exempel information om tidigare eller nuvarande känsliga medicinska tillstånd eller mediciner. Vi tillhandahåller en lista med standardhälsosektioner och ett representativt urval av kundhälsosektioner med syftet intressebaserad annonsering. Var medveten om att skapandet och användandet av standardhälsosektioner är begränsat för Quantcast i vissa länder i enlighet med lagliga och/eller självreglerande krav. Inom EES samlar Quantcast inte medvetet in eller använder några Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackföreningsmedlemskap, genetiska eller biometriska uppgifter i syfte att identifiera en individ eller uppgifter om en individs hälsa, sexliv eller sexuell läggning, såväl som Personuppgifter relaterade till straffrättsliga domar och brott.

Övriga webbplatser och appar

Vi kräver att våra Partners som använder Quantcasts Taggar och SDK:er skriver under ett avtal om att se till att deras webbplatser och appar som innehåller Taggar och SDK-poster från Quantcast också omfattas av lämpliga integritetspolicyer och på annat sätt skyddar sina besökares integritet. Det faktum att vi länkar till, får data från eller samarbetar med en viss webbplats eller app ska dock inte tolkas som att vi rekommenderar den eller dess rutiner för integritetsskydd. Sådana andra webbplatser har sina egna användarvillkor och integritetspolicyer och vi uppmuntrar dig att läsa igenom sådana villkor och policyer när du besöker dessa webbplatser och använder dessa appar.

Quantcasts datakontroll

Webbplatsen Quantcast.com och dess Tjänster görs tillgängliga och tillhandahålls till personer bosatta i USA av Quantcast Corporation med säte på 795 Folsom Street, San Francisco, CA 94107, USA. Information eller data om personer inom USA som tillhandahålls till eller samlas in via webbplatsen Quantcast.com eller dess Tjänster kontrolleras av Quantcast Corporation.

Webbplatsen Quantcast.com och dess Tjänster görs tillgängliga för personer bosatta utanför USA av Quantcast International Limited med säte på Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Information och data beträffande personer bosatta utanför USA som tillhandahålls till eller samlas in via webbplatsen Quantcast.com eller dess Tjänster kontrolleras av Quantcast International Limited.

Våra medlemskap och samarbetsorgan

Quantcast är en aktiv medlem i eller deltagare i branschorganisationer som utformar policyer kring online-konsumenternas integritet i förhållande till internetbaserad reklam, inklusive Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) och European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Quantcast uppfyller kraven i NAI:s uppförandekod 2020, DAA:s principer för självreglering och EDAA:s principer för självreglering. Vi tror att dessa uppförandekoder och principer stärker skyddet för konsumenternas integritet.

Se avsnittet om avanmälan i den här Integritetspolicyn för mer information om avanmälan via NAI, DAA och EDAA.

Quantcast deltar i och följer policyerna och de tekniska specifikationerna i IAB Europe Transparency and Consent Framework, både som en samtyckeshanteringsplattform (CMP) och som leverantör. Quantcasts IAB Europe-tilldelade identifikationsnummer är CMP ID # 10 och leverantörs-ID # 11.

Information för invånare i Kalifornien

Förutom informationen, kontrollerna och rättigheterna som anges i denna Integritetspolicy föreskriver lagen i Kalifornien särskilda rättigheter för invånare i Kalifornien. Invånare i Kalifornien kan begära tillgång till Personuppgifter, begära en kopia av sina Personuppgifter eller begära att deras Personuppgifter tas bort. Du kan skicka in en verifierbar begäran via Quantcasts Data Subject Rights-sida, som du hittar här. Invånare i Kalifornien kan också lämna in verifierbara förfrågningar genom att kontakta Quantcast via e-post här. I överensstämmelse med Kaliforniens lag och för att säkerställa säkerheten för Personuppgifter kommer Quantcast att verifiera förfrågningar från Kaliforniens invånare, såväl som förfrågningar mottagna från auktoriserade ombud som agerar på uppdrag av Kaliforniens invånare.

Ändringar i Integritetspolicyn

All information som vi samlar in behandlas i enlighet med den Integritetspolicy som gäller vid tidpunkten för insamlingen. Vi kan emellertid då och då göra ändringar i Integritetspolicyn, så kontrollera denna sida regelbundet för uppdateringar. Om vi gör betydande förändringar i Integritetspolicyn underrättar vi dig om sådana ändringar genom att publicera dem väl synliga på vår webbplats och/eller genom att skicka ett meddelande till dig via e-post eller på annat sätt, och vi anger även när sådana ändringar träder i kraft.

Kontakta oss

Om du har frågor som rör Integritetspolicyn vill vi gärna att du hör av dig.
Om du är bosatt i USA, kontakta:
Quantcast Corp.
795 Folsom Street
San Francisco, CA 94107, USA
E-post: Quantcast


Om du är bosatt utanför USA, kontakta:
Quantcast International Limited
Beaux Lane House
Lower Mercer Street, 1st Floor
Dublin 2, Irland
E-post: Quantcast International

Dataskyddsansvarig för Quantcast International Limited kan kontaktas här.

Om du har kontaktat oss eller vårt dataskyddskontor angående en fråga som rör integritet eller dataanvändning och känner att vi inte har svarat på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör av reglering av tvister (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Om du är bosatt i EES har du också rätten att lämna in ett klagomål om oss till vår ledande tillsynsmyndighet, den irländska dataskyddskommissionen eller din lokala tillsynsmyndighet i det land där du är bosatt.